Az egri várvédők

1. Tinódi Lantos Sebestyén
2. Gárdonyi Géza
3. Csiffáry Gergely
4. Libárdy, Szondi egyik apródja
5. Sebestyén, Szondi másik apródja
6. Szelim és édesanyja (Egri csillagok)
7. Abády Varga Imre, Egerből
8. Abády Varga István
9. Abády Varga Istvánné, Klára asszony
10. Affra Jakab, várbeli puskás
11. András deák, egri bíró
12. András deák felesége, Ágnes asszony
13. András deák egyik árvája
14. András deák másik árvája
15. Anthonius Fenecz, olasz kőműves
16. Arany Mihály, várbeli puskás
17. Ardai Nagy Antal, gyalogos hadnagy
18. Babochay István, gyalogos tizedes
19. Bácsmegyei Török János, lovas tiszt
20. Baksa András, harsányi
21. Baksa Benedek, harsányi
22. Baksay Tamás, püspöki lovagtiszt
23. … Balduin, apród
24. … Bálint, pap
25. Balogh András, lovas tiszt
26. Balogh Antal, várbeli puskás
27. Balogh Bálint, lovas tiszt
28. Balogh Benedek, gyalogos tizedes
29. Balogh Dénes, gyalogos tizedes
30. Balogh György, puskás
31. Balogh György, várbeli tizedes
32. Balogh Mihály, várbeli puskás
33. Balogh Pál, gyalogos tizedes
34. Baranyay György, püspöki lovagtiszt
35. Baranyay István, puskás
36. Baráth Miklós, apród
37. Bartha Pál, várbeli tizedes
38. Bartholomeus de Volatina, olasz kőműves
39. Bassa Imre, gyalogos tizedes
40. Básthy János, apród
41. Bay András, lovas tiszt
42. Bay Ferenc, püspöki lovagtiszt
43. Beke Antal, gyalogos alkapitány
44. Bereczky Gergely, Vajda János szolgája
45. Erzsébet asszony, Bereczky Gergely édesanyja
46. … Bertalan, várbeli puskás
47. … Bertalan felesége, Katalin asszony
48. Blaskó Antal, kassai gyalogos hadnagy
49. Bodó Demeter, felnémeti
50. Bodoghfalvy Péter, várbeli puskás
51. Bodyk János, maklári ács vagy molnár
52. Bolyky Péter, Bolyky Tamás testvére
53. Bolyky Tamás, borsodi gyalogos hadnagy
54. Bor Mihály, gyalogos hadnagy
55. Borbély Balázs, borbélymester
56. Borbély Gáspár, borbélymester
57. Borbély Jakab, borbélymester
58. Borbély János, borbélymester
59. Borbély János, lovas tiszt
60. Borbély Péter, borbélymester
61. Borbély Péter, borbélysegéd vagy Borbély János szolgája
62. Bordács Bálint, ciglédi
63. Bornemissza Gergely, deák, gyalogos kapitány
64. Bozy Tamás, felsőtárkányi
65. Budaházy István, püspöki lovagtiszt
66. Choron Farkas, gyalogos hadnagy
67. Cipóosztó László, várbeli kenyérosztó
68. Czeredy Lénárd, várbeli puskás
69. Cziriák Mihály, várbeli puskás
70. Csajághy Ferenc, lovas tiszt
71. Csapy Mihály, várbeli tizedes
72. Cseh János, várbeli tüzér
73. Cseh Péter, várbeli puskás
74. Cseh Péter felesége
75. Cseh Péter egyik árvája
76. Cserney Benedek, várbeli tüzér
77. Debrőy Ádám, kocsmáros
78. Debrőy György, kocsmáros
79. Dely Balázs, lovas tiszt
80. Dely Pál, várbeli puskás
81. Dely Pál felesége, Erzsébet asszony
82. … Demeter, egri mészáros céhmester
83. Dengeleghy Gáspár, lovas tiszt
84. Dersy Ferenc, püspöki ügyész
85. Dersy Jakab, gyalogos tizedes
86. Dobó István, várkapitány
87. Donatus …, olasz kőfaragó
88. Dormán György, lovas tiszt
89. Dormán Kristóf, alispán
90. Bácskai Katalin
91. Egres Mátyás, felnémeti
92. Eperjesi Janicskó, kassai gyalogos hadnagy
93. Erdélyi Jakab, várbeli puskás
94. Erdélyi Mihály, puskás
95. Erdössy Ágoston, gyalogos tizedes
96. Farkas János, lovas tiszt
97. Fejérváry Pál, gyalogos tizedes
98. Fekete István, lovas tiszt
99. Fekete Lőrinc, gyalogos hadnagy
100. Félegyházy Gergely, gyalogos tizedes
101. Felföldy Dénes, gyalogos tizedes
102. … Ferenc, egri mészároslegény
103. … Ferenc, várbeli szakács
104. Figedy János, lovas tiszt
105. Filep András, lovas tiszt
106. Filep Demeter, lovas tiszt
107. Dombay Katalin, Filep Demeter felesége
108. Franciscus de Bysan, olasz kőműves
109. Fürjes Demeter, várbeli puskás
110. Gálházy Miklós, lovas tiszt
111. Garay Farkas, lovas tiszt
112. Gaspar Singer, várbeli tüzér
113. … Gáspár, borbélysegéd
114. … Gáspár, egri mészároslegény
115. Gaszparics Mihály, lovas tiszt
116. Geregey Péter, várbeli puskás
117. Gersei Benedek, lovas tiszt
118. Ghémes Ferenc, gyalogos tiszt
119. Gregorius Menaso, olasz kőműves
120. Guthay Péter, királyi ellenőr
121. Gyöngyössy Mátyás, deák
122. Gyulai György, lovas tiszt
123. … Gyurkó, Mekcsey István szolgája
124. … Gyurkó felesége, Margit asszony
125. Halmy Miklós, lovas tiszt
126. Haranghy Miklós, várbeli puskás
127. Harsányi Ferenc, várbeli puskás Egerből
128. Nagy Sebestyénné, Dorottya asszony
129. Horváth Gergely, lovas tiszt
130. Horváth Mihály, lovas tiszt
131. Hős Péter, lovas tiszt
132. Hyeremias …, olasz kőfaragó
133. … Imre, Budaházy István szolgája
134. Ispán János, lovas tiszt
135. Istenmezey Sándor, lovas tiszt
136. Istók Benedek, felnémeti jobbágy
137. … István, egri mészároslegény
138. Iványi György, lovas tiszt
139. Jajczay György, gyalogos tizedes
140. … Jakab, borbélymester
141. … Jakab, egri mészároslegény
142. … János, ispán
143. … János, Kamonyay Imre szolgája
144. … János, várbeli puskás Liptóról
145. Jánosi Miklós, huszár
146. Jászay Márton, gyalogos hadnagy
147. Johannes de Brwgalya, olasz kőműves
148. Johannes Fayrich, várbeli tüzér, ágyúöntő mester
149. Johannes Scepusiensis, várbeli tüzér
150. Josephus Pragensis, várbeli tüzér
151. Josephus Pragensis felesége
152. Józsa János, lovas tiszt
153. … József, borbélysegéd
154. Kádas Péter, puskás
155. Kamonyay Imre, püspöki lovagtiszt
156. Kamorai Gábor, lovas tiszt
157. Kamuthy Balázs, lovas tiszt
158. Szentgyörgyi Erzsébet, Kamuthy Balázs felesége
159. Kanna Péter, gyalogos tizedes
160. Károly Miklós, gyalogos alkapitány
161. Kassay György
162. Kassay Margit
163. Kassay Lukács, várbeli tizedes
164. Kassika Tamás, felnémeti
165. Kassika Tamás felesége, Erzsébet asszony
166. Katics Miklós, huszár
167. Kenderessy …, apród
168. Kendy Bálint, gyalogos hadnagy
169. Kis Dénes, lovas tiszt
170. Kis Jakab, kassai puskás
171. Kis Péter Antal, gyalogos hadnagy
172. Kocsis Gáspár
173. Kocsis Gáspárné, Margit asszony
174. Komády Gáspár, apród
175. Komlósi Antal, közvitéz
176. Korcsolyás Máté, várbeli tizedes
177. Kóródy Máté, püspöki lovagtiszt
178. Kovács Antal, gyalogos tizedes
179. Kovács Ferenc, várbeli puskás
180. Kovács Gergely, egri kovács
181. Kovács Gergely, felnémeti kovács
182. Kovács Gergely, nagytályai kovács
183. Kovács Jakab, egri kovács
184. Kovács Jakab, felnémeti kovácsmester
185. Kovács János, felnémeti kovács
186. Kovács Kelemen, gyalogos tizedes
187. Kovács Lőrinc, felnémeti kovács
188. Körmendy Máté, püspöki lovagtiszt
189. Kőszeghy Albert, gyalogos tizedes
190. Krakkói Szaniszló, kassai puskás
191. Kulcsár Imre, deák, várbeli kulcsár
192. Kusztos Balázs, lovas tiszt
193. Kusztovics Horváth György, lovas tiszt
194. Láczay János, gyalogos tiszt
195. Lakatgyártó Jakab, egri lakatos, puskaműves
196. Lakatgyártó Mátyás, egri lakatos, puskaműves
197. Lakatgyártó Tamás, egri lakatos, puskaműves
198. … László, egri mészároslegény
199. Laudó Benedek, felnémeti
200. Lengyel István, várbeli puskás
201. Lengyel Miklós, tihaméri
202. Lengyel Miklós felesége, Anna asszony
203. Liszkay Horváth György, lovas tiszt
204. Lőkös Mihály, gyalogos kapitány
205. … Lőrinc, borbélysegéd
206. … Lőrinc, másik borbélysegéd
207. Maday György, várbeli puskás
208. Major Ferenc, várbeli puskás
209. Martinus Herman, várbeli tüzérmester
210. … Márton, borbélysegéd
211. … Márton, pap
212. … Máté, egri mészároslegény
213. … Máté, várbeli hóhér
214. Matthias de Veza, olasz kőműves
215. Mekcsey István, várkapitány
216. Mészáros Márton, egri mészároslegény
217. Miskolczy László, várbeli puskás
218. Molnár Ambrus, ácsmester és molnár
219. Molnár Ambrus felesége, Apollónia asszony
220. Molnár Ambrus egyik árvája
221. Molnár Ambrus másik árvája
222. Molnár Ferenc, egri molnár
223. Molnár Gál, tihaméri molnár
224. Molnár Gergely, molnármester
225. Molnár János, egri molnár
226. Molnár János felesége, Apollónia asszony
227. Molnár János egyik árvája
228. Molnár Mátyás, felnémeti molnár
229. Nágoly Orbán, lovas tiszt
230. Nagy Ambrus, apród
231. Nagy András, puskás
232. Nagy Antal, huszár
233. Nagy Antal, lovas tiszt
234. Nagy Balázs, gyalogos kapitány
235. Nagy Balázs felesége, Dorottya asszony
236. Nagy Balázs, lovas tiszt
237. Nagy Bálint, lovas tiszt
238. Nagy Bálint, másik lovas tiszt
239. Nagy Barabás, gyalogos tiszt
240. Nagy Barnabás, gyalogos tizedes
241. Nagy Barnabás, várbeli tizedes
242. Nagy Bereck, várbeli tizedes
243. Nagy Bertalan, alvárnagy
244. Nagy Boldizsár, deák írnok
245. Nagy Gábor, lovas tiszt
246. Nagy Imre, gyalogos hadnagy
247. Nagy Imre, gyalogos kapitány
248. Nagy István, lovas tiszt
249. Nagy Jakab, gyalogos tizedes
250. Nagy János, lovas tiszt
251. Nagy László, kocsmáros
252. Nagy Lukács, gyalogos tizedes
253. Nagy Lukács, másik gyalogos tizedes
254. Nagy Lukács, várbeli puskás
255. Nagy Lukács felesége, Orsolya asszony
256. Nagy Lukács egyik árvája
257. Nagy Lukács másik árvája
258. Nagy Lukács, várbeli tizedes
259. Nagy Mihály, lovas tiszt
260. Nagy Miklós, várbeli tizedes
261. Nagy Pál, apród
262. Nagy Pál, felnémeti jobbágy
263. Nagy Pál, gyalogos hadnagy
264. Nagy Pál, várbeli puskás
265. Nagy Péter, gyalogos tizedes
266. Nagy Péter, várbeli tizedes
267. Nagy Tamás, gyalogos hadnagy
268. Nagy Tamás, lovas tiszt
269. Nagy Tamás, másik lovas tiszt
270. Nagy Vince, gyalogos tizedes
271. Nagy Vince, várbeli ispán
272. Nagyiday Lukács, gyalogos tizedes
273. Naszádos János, gyalogos tizedes
274. Nyírő Simon, gyalogos tizedes
275. Onory Gábor, lovas tiszt
276. Orbonáz György, püspöki lovagtiszt
277. Ormándy János, lovas tiszt
278. Oroszi Gábor, főlegény
279. Országh Imre, gyalogos tizedes
280. Országh Tamás, gyalogos tizedes
281. Paksy Barnabás, aludvarbíró
282. Paksy Jakab, lovas főtiszt
283. Paksy Jób, huszár tiszt
284. … Pál, egri mészároslegény
285. … Pál, várbeli kovács
286. Pap Máté, felnémeti
287. Perényi Benedek, várbeli puskás
288. … Péter, borbélysegéd
289. Pethő Gáspár, lovas tiszt
290. Pintér Antal, várbeli bodnár
291. Pintér János, várbeli bodnár
292. Porkoláb Kálmán, lovas tiszt
293. Pozsgai János, lovas tiszt
294. Pozsgai Miklós, lovas tiszt
295. Pöstyéni János, lovas tiszt
296. Pribék Imre, gyalogos hadnagy
297. Pribék István, tiszt
298. Pribék János, lovas tiszt
299. Pribék József, lovas tiszt
300. Puska Pál, várbeli puskás
301. Putnoky Tamás, várbeli puskás
302. Rácz Farkas, huszár
303. Rácz Farkas, lovas tiszt
304. Rahoy Miklós, puskás
305. Ráskay Péter, lovas tiszt
306. Rawony …, apród
307. Rhédey Ferenc, főlegény
308. Rigó János, felnémeti
309. Sáfár István, deák, várbeli sáfár
310. Sántha Márton, tihaméri ács vagy molnár
311. Sári András, oszmán levélhordó
312. Sárközy Balázs, puskás
313. Siklósi Nagy Albert, gyalogos alkapitány
314. Sini Ferenc, huszár
315. Sipos Dénes, várbeli puskás
316. Somogyi András, lovas tiszt
317. Somogyi Ferenc, gyalogos hadnagy
318. Somogyi Mihály, gyalogos tizedes
319. Sonczy Szaniszló, vitéz
320. Sukán János, deák, számtartó
321. Szabó Ádám, várbeli puskás
322. Szabó Anna
323. Szabó Imre, futár, tizedes
324. Szabó Márton, lovas tiszt
325. Szabó Tamás, felnémeti
326. Szabolcskay Mihály, lovas tiszt
327. Szacsvay Miklós, apród
328. Szakács Balázs, várbeli szakács
329. Szalacskay György, gyalogos hadnagy
330. Szalay Mihály, várbeli segédtüzér
331. Szalay Tamás, várbeli puskás
332. Szatai Imre, lovas tiszt
333. Székely György, lovas tiszt
334. Székely Kálmán, lovas tiszt
335. Székely Tamás, várbeli puskás
336. Szenczi Márton, gyalogos hadnagy
337. Szíjgyártó János, gyalogos tiszt
338. Szikszay András, gyalogos tizedes
339. Szilády Pál, várbeli puskás
340. Szilva Mátyás, gyalogos tizedes
341. Szirmay Pál, püspöki lovagtiszt
342. Szóláthy György, lovas tiszt
343. Szőke András, lovas tiszt
344. Szűcs János, várbeli puskás
345. Szűr Máté, maklári molnár
346. Szűr Máté felesége, Katalin asszony
347. Szűr Máté egyik árvája
348. Tamás István, gyalogos tizedes
349. Tamásy Lőrinc, várbeli puskás
350. Tardy Péter, lovas tiszt
351. Tarjányi Ferenc, huszár
352. Tarjányi Kristóf, apród
353. Tárkán Miklós, szolgabíró
354. Tátorján Gergely, várbeli puskás
355. Tegenyei Péter, főlegény
356. Tekenős Pál, gyalogos tizedes
357. Temesváry Benedek, várbeli kovács
358. Temesváry Gáspár, gyalogos
359. Tetétleni Pál, püspöki lovagtiszt
360. Tóth András, gyalogos
361. Tóth Gáspár, várbeli segédtüzér
362. Tóth László, gyalogos
363. Tóth Márton, gyalogos tizedes
364. Tóth Máté, Pethő Gáspár szolgája
365. Török András, lovas tiszt
366. Török Demeter, püspöki lovagtiszt
367. Török Imre, várbeli puskás
368. Török János, Egerből
369. Disznós Anna
370. Török János árvája
371. Török János, várbeli puskás
372. Török László, gyalogos
373. Trencséni Péter, lovas tiszt
374. Turcsy Gergely, gyalogos tizedes
375. Ugocsay Mihály, gyalogos tizedes
376. Újhelyi György, apród
377. Újszászy György, gyalogos tizedes
378. Urbán György, várbeli puskás
379. Vajda János, lovas alkapitány
380. Vámos Mihály, deák, cipóosztó
381. Varga János, gyalogos puskás
382. Varsányi …, apród
383. Varsányi Imre, gyalogos tizedes
384. Varsányi János, lovas tiszt
385. Vas Ferenc
386. Vas Ferenc anyósa
387. Vas Ferencné
388. Vas Miklós, futár, lovas tiszt
389. Verebélyi Péter, gyalogos tizedes
390. … Vince, borbélysegéd
391. Viszási Mátyás, lovas főtiszt
392. Vitéz Ferenc, lovas tiszt, alvárnagy
393. Vitéz István, lovas tiszt
394. Vitéz János, lovas tiszt
395. Zádornik Ambrus, kassai gyalogos hadnagy
396. Zolthay István, hadnagy
397. Zyrkó Jakab, várbeli puskás
398. Koaly István
399. Koaly István felesége
400. Zsigmond Benedek, pallér
401. … Zsófia, várbeli mosónő
402. Balogh Balázs (Egri csillagok)
403. Baloghné (Egri csillagok)
404. Cecey Éva (Egri csillagok)
405. Cecey Péter (Egri csillagok)
406. Réz Miklós deák (Egri csillagok)
407. Sárközi (Egri csillagok)