Pribék Imre

296. Pribék Imre, gyalogos hadnagy

Családtörténeti adatok szerint a Temesvári előnevű nemesi családból származó Pribék Imre 1541-ben részt vett egy Fülek vára (ma: Szlovákia) elleni katonai vállalkozásban, valamint 1552-ben testvéreivel, Istvánnal és Józseffel együtt Egert védelmezte, majd 1575-ben elesett a divényi várban (ma: Szlovákia).

Tinódi szerint a harcok során Pribec Imrőhőt választották az áruló Hegedűs István helyébe, így ő lett annak az eredetileg ötven főnyi gyalogságnak a vezetője, akiket az ostrom előtt Serédy György küldött az egri várba Kendy Bálint parancsnokságával. Minden bizonnyal ő is velük együtt érkezett Egerbe. Tinódi dicsérettel említette:

„Választák helyébe Pribék Imröhöt,
Ki végig jámborul szolgálá Egröt.”

Később, 1575-ig Kékkő várának a kapitánya volt. 1575 júliusában az ostromló oszmánok a hősi ellenállás ellenére bevették Kékkőt, és a foglyul ejtett védőknek a fejét vették. A vár kapitányának csak kevesedmagával, de sikerült éjnek idején urának, Balassa Jánosnak egy másik várába, Divénybe átvonulnia, ahol katonáival részt vett annak védelmében is. A divényi vár kapitánya, Siroky Ferenc szökést kísérelt meg, az ellenség azonban elfogta, és addig kínozta, amíg bevallotta, hogy hol van a vár leggyengébb pontja. Azt a helyet azután ágyúzni kezdték az oszmánok, majd hétszáz katonával megrohamozták és elfoglalták a várat, az elfogott hetven magyar védőt pedig lefejezték.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.