Vas Miklós

388. * Vas Miklós, futár, lovas tiszt

Az 1551-es és 1552-es esztendőkben a fiatal nemes Vas Miklos kétlovas tisztként szolgált Egerben, a titkos katonai ügyeket tekintve pedig Dobó Istvánnak az egyik legtöbbet foglalkoztatott futára lett. 1552 júniusának elején az egri vár kapitánya budai, pesti és hatvani kémei útján híreket szerzett az oszmánok hadi készülődéseiről, melyekről rögtön, június 12-én kelt levelében Vas Miklós által értesítette Oláh Miklóst, az egri püspököt. 1552. szeptember 10-én Dobó Vas Miklóst küldte el ismételten Oláh Miklóshoz Bécsbe a törökök első levelével, valamint azzal a hírrel, hogy e nap éjjelén az oszmánok már Makláron szálltak meg, és ezért azonnali, sürgős katonai segítséget kér. Vas visszatérve Bécsből, a körülzárt egri várba nem tudott már bejutni, ezért (feltehetően Dobó korábbi parancsa alapján) Szarvaskő várába ment. Dobó Varsányi Imrét küldte ki két emberrel, hogy Vas Miklóst Egerbe kísérjék vissza a török táboron át, amit sikeresen végre is hajtottak, bár az egyik társukat a törökök dárdával megölték. Dobó még szeptemberben egy újabb levéllel kívánta ismét Bécsbe küldeni, de a török őrök ébersége miatt ez meghiúsult. Végül 1552. október 14-én, a kétnapos nagy török rohamok után, Vas Miklós két segítőtársával, Varsányi Imrével és Tóth Andrással sikerrel átjutott a török záróvonalon, s eljutott egyedül Bécsbe a katonai helyzetjelentéssel. Nicolaus Was az ostrom során megsebesült, egy, az arcához vágódott kőszilánk kiütötte a fogát. Sebesüléséért és a veszélyes utakért a király előtt 100 frt értékű só kiutalásával javasolták megjutalmazni.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.