Varsányi …

382. Varsányi …, apród

1548 után került Dobó István udvarához egy Varsány nevezetű, valószínűleg nemesi családban született apród, akinek a keresztnevét nem ismerjük, és aki személyében feltehetően azonos lehet a Varsányi nevű fiatal vitézzel, aki 1552-ben Egerben szolgált apródként a várszámadás szerint.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.