Putnoky Tamás

301. * Putnoky Tamás, várbeli puskás

Az ostrom idején Thomas Pwthnoky kőszilánktól sérült meg a fején. A jutalmazási javaslat szerint megérdemelt 2 frt-ot és a király adományát, egy öltözet ruhát.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.