… Bálint

24. † … Bálint, pap

1552-ben Egerben számos tagból álló papi rend volt, de „jó” Balint pap kivételével minden pap elmenekült az ostrom előtti hetekben az oszmánok közeledésének hírére. Bálint pap Tinódi szerint a várban maradt, de mivel nem tudott prédikálni, így papi tevékenysége bizonyára főleg a halottak eltemetése volt, ám mint hősi halála bizonyítja, kivette részét a harcokból is. A két pap közül Tinódi csak Márton papot illette „vén” jelzővel. Bálint papot a Föld-bástyán lőtték el 1552. október 13-án, az utolsó gyalogsági roham napján.

Részletek Gárdonyi regényéből:

„Dobó levette az aranyos sisakot. Hosszú, szürke haját végigsimította. Intett a papnak.
Bálint pap fölkelt. Szintén levette a süvegét, és fölemelte az asztalon álló kis ezüstfeszületet.
– Esküdjetek velem – mondotta Dobó.”

„Bálint pap is fegyverbe öltözötten ballagott a piaci tartalékosok közé. A kezében akkora kopja, hogy vendégoldalnak is beillett volna.”

„A ministráló fiú csengetett. Bálint pap fölemelte a szentséget. A nép lehajolt arccal hallgatta, amint az agg pap a feloldozás szavait rebegi.
Mikor újra fölemelték az arcukat, a szentség már vissza volt téve az asztalra, s a pap a két kezét áldásra kiterjesztve, könnyes szemmel, mozdulatlanul nézett a tiszta ég magasába.”

Az 1968-ban bemutatott, Egri csillagok című filmben Bálint pap szerepében Tomanek Nándor látható.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.