… Zsófia

401. … Zsófia, várbeli mosónő

Az 1552 őszén készült kimutatás szerint a várban egyetlen mosónő szolgált, aki minden bizonnyal a két várkapitány (Dobó és Mekcsey) szolgálatára volt rendelve. 1553-54-ben név szerint ismerjük az egri vár mosónőjét, Zsófiát. Az előbbi adatok valószínűsítik, hogy Zsófia mosónő az 1552-es ostrom idején is a várban dolgozott.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.