Balogh András

25. * Balogh András, lovas tiszt

Nemes Andreas Balogh 1552-ben háromlovas tisztként szolgált az egri várban. Október 11-én az ő és Szirmay Pál vezetésével valószínűleg az Ókapunál egy kisebb védősereg ütött ki meglepetésszerűen a várat folyamatos ostrom alatt tartó török katonákra. Tinódi így írja le a történteket:

„Az bástyából két kis ajtón eresztének
Két főlegént, katonákval küldének,
Szirmai Pált, Balog Andrást ereszték,
Kőfal mellett sok terek levágaték,

Meg vitézök egy héán béjövének.”

Balogh András a harcok során egyik szemét elvesztette egy odacsapódó kődarab miatt, s később 12 frt-ot kellett fizetnie az orvosnak. A királynak felterjesztett javaslatban az állt, hogy a király a tokaji kamarától valamelyes ellátást adjon a vitéznek addig, amíg ő magának nyolc vagy tíz jobbágyot, vagyis ugyanannyi jobbágytelket szerezni nem tud. A várszámadások szerint 1553-ban és 1554-ben is Egerben katonáskodott, továbbra is két lovas huszárt tartva tisztként.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.