Fekete István

98. * Fekete István, lovas tiszt

Nemes Stephanus Fekete 1552-ben hatlovas tisztként szolgált Egerben. Már a legelső, még ostrom előtti kiütésben is részt vett, melyről így ír Tinódi:

„No, Egörben készen vannak az hősek,
Csak kevesen kabdosni kiötének,
Pető Gáspár, Zoltai István menének,
Figedi János, Fekete István menének.

Ezök csak kevés lovaggal valának,
Tíz héán százan jó drabantok valának,
Gergöl deákkal lesben állottanak,
Akkor főtörököket hullatának.

Kucsikval és szekerekkel morhákat
Ott nyerének szép drága szerszámokat,
Fosztányokat, skárlát, gránát ruhákat,
Boncsokokat, ezöstös sisakokat,

Nagy szép, jelös, drága gyöngyös tollakat,
Nyakbavetőket, drága páncélokat,
Sátorokat, hadakozó szerszámokat.
Így jelönték először ki magokat.

Ezen hálát adának az Istennek,
Ki nagy bátorságot ada szívöknek,
Az terekek ol nagy kevélyön jönnek,
Vélik, előttök hogy mind kiszöknének.”

A harcok során egy nagy ágyú találatától sebesült meg, valamint – talán később, az ostrom utáni napokban – egy, a feje felett vívás során eltörött szablyától. 1552. október 18-t követően, miután a török had elvonult, annak utóvédjét Gyöngyösnél és Üllőnél is Fekete István portyázó csapata támadta meg. Tinódi beszámolója erről:

„Egri hadnagyok hamar választának,
Vitéz Fekete Istvánnal bocsátának,
Csatára jó legényöket adának,
Ali basa után kik ballagának.

Gondban, bánatban terekök ballagnak,
Pest felé mennek, senkitől nem tartnak.
Szintén Öllőnél vitézök jutának,
Terekökben sokat ők levágának.”

A királynak írt felterjesztésben azt javasolták, hogy 40 frt értékű sót kapjon annak érdekében, hogy továbbra is Egerben szolgáljon, mivel járatos a törökök területein és jó seregvezető. Fekete István hatlovas tisztként tehát az ostrom után is az egri várban katonáskodott, 1553. december 8-án bekövetkezett haláláig.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.