Szilády Pál

339. * Szilády Pál, várbeli puskás

1552-ben az ostrom során Paulus Zylady kőszilánktól sebesült meg a fején, a javaslat szerint megérdemelte a királytól az orvosnak kifizetendő 2 frt-ot, és ezen kívül egy öltözet ruhát is.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.