Vajda János

379. Vajda János, lovas alkapitány

Nemes „jó” Vaida Ianos 1549-ben és feltehetően 1550 első felében hatlovas tisztként katonáskodott Egerben. Valószínűleg 1550 második felében Halásztelek, Túrkeddi és Túrkeve (Halásztelek a mai Szarvas, Túrkeddi a mai Túrkeve része, Túrkeddit és Túrkevét I. (Szent) László adományozta az egri püspökség javára), egri püspöki birtokok officiálisa (püspöki lovag- vagy gazdatisztje) volt öt lovassal, a tiszttársa Thardy János volt szintén öt lovas vitézzel. Ellátmányul ketten minden lovasra kaptak 12 akó bort és 10 csomó gabonát. 1551. november 3. után, miután az oszmánok által 1551. október 8-án elfoglalt Lippa várának visszafoglalását az egyesült királyi és erdélyi seregek megkezdték, Dobó István vitézét, Vajda Jánost küldte Báthory Andráshoz, aki ekkor királyi tárnokmester és tiszántúli főkapitány volt, hogy küldötte biztos híreket hozzon. Az 1552-es várvédők sorában Tinódi „vitéz hadnagy” jelzővel említi mások mellett a valószínűleg már az ostrom előtt lovas alkapitánnyá kinevezett tisztet. A küzdelmek előtt a belső vár belső piacán várakozó „álló sereg”, azaz a bármikor bevethető egyik tartalék 269 katonáját másodmagával Vajda János felügyeletére bízták. Szolgáját, Bereczky Gergelyt puskával ölték meg az ostrom során. A harcok elmúltával, azaz 1552. október 18. után Dobó István küldötteként Iványi Györggyel, Kőszeghy Alberttel és Somogyi Andrással együtt indult el Bécsbe, hogy az uralkodót az egri győzelemről tudósítsa, és hogy Hadim Ali budai pasa arany bársonylobogóját (amelyet Tóth László ragadott el az ellenségtől) két másik, harc során megszerzett oszmán zászló mellett átadja. A király száz-száz arannyal, bársonyszövettel, az egri püspök, Oláh Miklós egy-egy aranyozott kupával, Móric szász választófejedelem pedig más főurak ajándéka mellett négyszáz tallérral jutalmazta meg őket. A várszámadások szerint 1553. január 1-től 1554. június 30-ig továbbra is az egri vár lovas alkapitánya, öt lovaskatona élén. 1553-tól valószínűleg a helyettese püspöki lovagtisztként szolgált Túrkeddin és Túrkevén.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.