… Orsolya

255. Nagy Lukács felesége, Orsolya asszony

Az 1552-es ostrom során hősi halált halt Nagy Lukács, várbeli puskás özvegye. Vrsula asszony a félnemes származású férje elvesztése miatt négy árvájával együtt a királynál könyörgött segítségért. A felterjesztés szerint megérdemelte, hogy kapjon egy öltözet ruhát és 12 frt értékű sót. A források alapján csak feltételezhető, hogy Orsolya asszony résztvevője volt a harcoknak.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.