Nagy Imre

247. † Nagy Imre, gyalogos kapitány

Amikor 1548 nyarán Dobó István részére átadásra kerültek Eger várának kulcsai, az uralkodói utasítás az állandó gyalogság létszámát 300 főben, két gyalogos kapitány irányítása alatt határozta meg. Emericus Nagh szolgálatba állására vonatkozóan nincsenek pontos adataink, de minden valószínűség szerint ő is 1548. július 20-án kezdte meg azt, mint a másik kapitány, Nagy Balázs. 1550. október 28-tól az általa vezetett gyalogszázad váltotta fel Szolnokon kapitánytársa egri gyalogosait. Eger 1551. évi urbáriumában a féltelkesek között írták össze. 1552-ben a második gyalogos század kapitányaként 20 frt zsoldot és ellátást kapott. Tinódi szerint Nagy Imre gyalogos hadnagy a Szent Mihály-napi ostrom során kétszer is megsebesült az Ókapunál puska által, s éppen ezek a sérülései okozták a halálát. Testvére, Nagy Jakab gyalogos tizedes Bornemissza Gergely parancsnoksága alatt érkezett Egerbe, később a jutalmazási javaslatban 6 frt értékű só kiutalását javasolták számára fivére hősi halála miatt.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.