Donatus …

87. Donatus …, olasz kőfaragó

Az 1552. júniusában érkezett új kőművesmester, Andreas Fontana csoportjához tartozott Donatus is, mint Bernardus vagy Bernaldinus Coronas kőfaragó tanulólegénye. A Fontana megállapodásában foglalt előírás szerint a legény húsz éves lehetett, dolgát jól értette, fizetése pedig összesen 3,20 frt volt. Később, augusztus 27-én Fontana mester, nyilván az oszmánok közeledésének hírére, részben betegsége miatt is kőfaragói és kőművesei nagy részével együtt visszautazott Bécsbe. Bernardus legénye, Donatus azonban a várban maradt – feltehetően Dobó István erős unszolására – és itt dolgozott még az oszmánok távozása után is 1552. november 29-ig.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.