Pozsgai János

293. † Pozsgai János, lovas tiszt

„Jó” Poſgai Ianos (másik névváltozat: boſgay Ianos) nevét Tinódi előbb a lovas tisztek közt említi, majd az Ókapunál történt haláláról így emlékezik meg:

„Ott jancsárok toromból lövöldöznek,
Bennvalókban nagy sokat ellövének,
Vitéz Dobó mindenfelé forgódék,
Hol gyalog, hol lovon ő serénködék.

Sok tereket hogy láta az bástyába,
Népének sok hullását benn az várba,
Nem árthatnak tereknek az toromba,
Mert oltalmok torony belső kőfala.

Tére hamar töltésre az álgyúkhoz,
Kiket régen szörzött vala ostromhoz,
Igazítván löve bástya tornyához,
Kőfalához, zászlókhoz, jancsárokhoz.

Rontaték az kőfal, megfutamának,
Az terök zászlók megcsavarodának,
Terekökben ott sokan elhullának,
Sokan bennök sebben elszaladának.

Ott Nagy Imre, ki más drabant hadnagy vala,
Két ízben ő megsebösödött vala,
Sebök miatt halála történt vala.
Vitéz Petőn kő miá sérvés vala,

Miatta sokáig betegösködék.
Vitéz Ferenc viceporkoláb hívaték,
Pető helyére ostromkor állaték,
Jó Pozsgai Jánost es ott ellőtték.”

Az 1552. szeptember 29-i ostromban meghalt nemesi származású Pozsgai János testvére vagy rokona lehetett az a Pozsgay Zsigmond, aki 1550 körül Komáromban naszádos kapitányként szolgált. Az ő leszármazottai lettek majd a XVIII. század elejétől Jászfalu, Tinnye és Úny közbirtokosai.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.