Csapy Mihály

71. * Csapy Mihály, várbeli tizedes

1551 augusztusa és decembere közt Michael Czapy a szemlejegyzék szerint az egri vár második gyalogos századában szolgált tizedesként Nagy Imre parancsnoksága alatt. 1552. szeptember elején Egerből Szolnokra küldte őt Dobó István Nyáry Lőrinchez, s Csapy a török táboron áthatolva szeptember 3-án bejutott a körülzárt várba Dobó levelével, amelyben kitartásra buzdította a védőket. Viszont hiába érkezett meg sikeresen az erősségbe, azt a védők nagy része még azon éjjel elhagyta. Csapy Mihálynak végül is éjjel a Tiszán átúszva sikerült kijutnia a szolnoki várból, s visszatért Egerbe, elképzelhető, mennyi veszedelem között. Másnap, szeptember 4-én az őrség árulása miatt a török kezére került Szolnok vára. Csapy Mihály tizedest Dobó az életveszélyes szolnoki útjáért 2 frt jutalomban részesítette. Az ostrom idején puskalövéstől egész életére nyomorék lett, mindkét heréjét elvesztette. A király belátására bízták fizetségét, valamint javasolták, hogy kapjon egy öltözet ruhát ajándékba.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.