Nagy Tamás

268. * Nagy Tamás, lovas tiszt

Tinódi művében az egri várvédők neveinek felsorolásánál kétszer is előfordul Nagy Tamás neve, nagy Tamas és nagy Thamas alakban. A két név valószínűleg két különböző, minden bizonnyal egyaránt nemesi származású, egri lovas tisztet jelöl.

1548-ban az egyik Nagy Tamás a Nógrád vármegyei Cered falu birtokosa volt. 1549-ben is e falu birtokosaként írták össze, ahol hat portája volt. 1549-ben és 1550-ben is az egyik Nagy Tamás ötlovas tisztként szolgált Egerben. Nemes Thomas Nagh az 1552-es ostrom idején ötlovas tisztként harcolt s sebesült meg, egy ágyútalálattól a jobb keze eltört, nyomorékká vált. A kezelésért az orvosnak járó összeget nem tudta kifizetni, a királynak felterjesztett javaslat szerint méltó lett 40 frt értékű sóra, hogy továbbra is Egerben szolgáljon. 1552 után minden bizonnyal ugyanez a Nagy Tamás továbbra is Egerben katonáskodott 1553-ban háromlovas, majd ötlovas, 1554-ben már hatlovas tisztként. 1556-ban is még itt szolgált. A másik Nagy Tamás 1553-54-ben négylovas tisztként tartozott az egri vár lovasságához. Az egyik Nagy Tamás valószínűleg 1558-ban elhunyt. Egy 1558. augusztus 5-én kelt, Augsburgban kiállított adománylevél szerint ugyanis a király a Dersfy Ferenc és Nagy Tamás által birtokolt Heves vármegyei Czech (valószínűleg Csehi, ma: Egercsehi) birtokot, amely akkor puszta volt, a korábbi birtokosok magtalan halála miatt Apátfalwi Chohan András egri helyettes várnagynak és Péti Andreffí Jánosnak ajándékozta.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.