Bolyky Péter

52. Bolyky Péter, Bolyky Tamás testvére

Nevével legelőször egy 1524-es oklevélben találkozhatunk, amely szerint az édesapja, Bolyki Sebestyén és fiai, Péter és Tamás, továbbá a család más tagjai azért, hogy bizonyos bolyki (ma: Szlovákia) ingatlanrészeiket visszaválthassák, a Gömör vármegyei Urajban (ma: Ózd része) lévő telkeiket az egri káptalannak eladták.

1553 elején nemes Petrus Bolÿkÿ, az ostrom során elesett Bolyky Tamás fivérének kérelme alapján azt javasolták az uralkodónak megküldött felterjesztésben, hogy a testvér kapjon 50 frt értékű sót és tíz jobbágytelket.

Családtörténeti adatok alapján 1560-ban a család Nádasdy Tamás nádortól új birtokokat szerzett Bolyok (ma: Ózd része) és Omány (ma: Csokvaomány része) Borsod vármegyei falvakban.

A források alapján csak feltételezhető, hogy Bolyky Péter 1552-ben résztvevője volt az egri harcoknak.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.