Bodoghfalvy Péter

50. * Bodoghfalvy Péter, várbeli puskás

A várvédelem során Petrus Bodoghfalwy nyíllövéstől sebesült meg a mellén és az alkarján, ezért a királynak tett javaslatban az állt, hogy kapjon 2 frt-ot és ajándékként egy öltözet ruhát.

Részletek Gárdonyi regényéből:

„Tíz perc nem telt belé, Gergely már kint lovagolt a katonáival a maklári úton, a holdvilágos éjszakában.

Előtte két ember: Fekete István altiszt és Bódogfalvi Péter közember. A Meleg-vízen túl lekanyarodtak a rétre. Ott már a lovak dobogását elnyelte a puha föld. A száz lovas száz lengő árnyékhoz hasonlított.

Az andornaki füzesben megpillantották az első őrtüzet.

Péter megállt.

A többi is.”

„A piacon mindjárt megkezdődött a kótyavetye. Öt megrakott szekér és nyolc apró török ló.

A cipóosztó deákot kihúzták az ágyból. Egy asztalt eléje, egy dobost melléje. Kikiáltónak megtették Bódogfalvit.

– Kezdjük a lovakon – mondotta Pető.

– Egy gyönyörű arabus ló – kezdte Bódogfalvi.”

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.