Varga János

381. Varga János, gyalogos puskás

A Bolyky Tamás hadnagy vezette borsodi puskások segédhadával érkezett Eger vár védelmére. A várvédők közül azzal tűnt ki, hogy vagy „csupa vitézi tréfából”, ahogy Gárdonyi írja, vagy a gyűlölettől vezérelve a vár egyik nagyobb omlásán – valószínűleg a külső vár északi vagy keleti falainál – háromszor egymásután kiugrott és öklét rázva, kivont fegyverével megfenyegette a falakhoz egyre közelebb kúszó sáncokban harcoló oszmánokat. Ezért a bátor tettéért 1552. szeptember 22-én, vagyis ugyanazon a napon, amikor Török Lászlót is kitüntették, 1 frt jutalmat kapott Dobó Istvántól.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.