Iványi György

138. Iványi György, lovas tiszt

A feltehetően nemesi családból származó Iuani vagy „vitéz” Iuanij Győrgy nevét Tinódi nemcsak az ostrom résztvevői közt tünteti fel, hanem azt is elbeszéli, hogy a harcok előtt a belső vár déli, külső piacán várakozó „álló sereg”, azaz a bármikor bevethető egyik tartalék 210 katonáját harmadmagával Iványi György felügyeletére bízták. Az ostrom elmúltával, azaz 1552. október 18. után Dobó István küldötteként Kőszeghy Alberttel, Somogyi Andrással és Vajda Jánossal együtt indult el Bécsbe, hogy a királyt az egri győzelemről tudósítsa, és hogy Hadim Ali budai pasa arany bársonylobogóját (amelyet Tóth László ragadott el az ellenségtől) két másik, harc során megszerzett oszmán zászló mellett átadja. Az uralkodó száz-száz arannyal, bársonyszövettel, az egri püspök, Oláh Miklós egy-egy aranyozott kupával, Móric szász választófejedelem pedig más főurak ajándéka mellett négyszáz tallérral jutalmazta meg őket. Egerben szolgált 1554-ben is, hatlovas tisztként. 1556-ban is még itt katonáskodott, neve feltüntetésre került az egri Piac utcai házadózók listáján 1557-ben.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.