Tóth László

362. Tóth László, gyalogos

Az 1552-es ostrom során a nevét azzal tette emlékezetessé, hogy az utolsó roham alkalmával, 1552. október 13-án, Thooth László, az egri vár gyalogosa egy török zászlót szerzett, amiért 5 rőf purgomál posztó (olasz, bergamói posztó) jutalomban részesült,  amelynek akkor az értéke 3 frt volt. A vele kapcsolatos történetet, amely a Föld-bástyán zajlott le, megörökíti Tinódi is. Gárdonyi regénye szerint is ez a vitéz ragadta el Ali pasa bársonyzászlóját az utolsó ostrom alatt.

Részlet Gárdonyi regényéből:

„A nekibőszült egriek egyre többen rontanak ki a résen a várból, s ott verik már a törököt a holtak között, a bástya alatt.

– Vissza! – kiáltja Dobó a torka minden erejéből.

De a harci zivatarban nem hallják azok a maguk szavát se.

Egy Tóth László nevű közvitéz megpillantja a piros bársonylobogós béget. Nekiugrik. A kezében mordály van. A bég mellére süti. Egy kapás a lobogóhoz. A másik mozdulata, hogy az üres mordályt egy török szeme közé vágja. Aztán visszaugrik a zsákmánnyal, míg vele kijutott öt társát összevagdalják a janicsárok.

Dobó csak azt látja, hogy Veli bég lefordul a lóról, s hogy a basa győzelmi zászlóját magyar ragadta el. Helyet mutat a pihent csapatnak. Bal karjának véres rongyain egyet csavar, s le a réshez rohan.”

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.