Dengeleghy Gáspár

83. Dengeleghy Gáspár, lovas tiszt

A Nógrád vármegyei Dengeleg falu volt a „bajnok vitéz” Dengeleghy Gáspár lakhelye. A XVI. század derekán iktatták be Aszód (ma: Pest megye), Dengeleg (ma: Egyházasdengeleg) és Heréd (ma: Heves megye) falvak birtokába. A családtörténeti adatok szerint Garay Farkas, egri vitéz fia a Dengeleghy családdal anyai ágon rokonságban állt. 1549-ben a Nógrád vármegyei Dengeleg és Herencsény falvakban található három portáján három zsellér szolgált. 1550-ben a Kiskunságban, Ferencszálláson és Kisszálláson katonáskodott officiálisként, azaz püspöki lovag- vagy gazdatisztként, a tiszttársa Filep Demeter volt. Tinódinál a neve Dőngelegy Gaſpar alakban fordul elő. 1553 őszén a zsold nélküli egri katonák képviseletében nemes Dengeleghy Gáspár és nemes Filep András jártak követként Bécsben, és vitték magukkal Zolthay István lovaskapitány és Somogyi András lovastiszt, továbbá Filep Demeter és Ghémes Ferenc gyalogos kapitányok panaszos levelét a királyhoz. Dengeleghy Gáspár az ostrom után is Egerben szolgált öt-, később hatlovas tisztként. Bornemissza Gergely 1554-ben készült számadása szerint Egerben lévő háza után nem fizetett 32 dénár adót, és azt törölték. 1554. június 16-án Újlaki Ferenc egri püspök az egri vitéz – aki Eger várát védte a török ellen – érdemeit méltányolva, a Kovács utcában lévő házát minden szolgálat alól felmentette. 1556-ban is még Egerben katonáskodott. Egy 1557. június 17-én kelt királyi parancsban a neve (de Dewngelegh) a homo regius-ok (jelentése: királyi ember) közt olvasható, akik mint a szolgabírók, szintén a megye előkelő birtokos nemeseiből voltak választhatók. 1566 húsvétján még Egerben szolgált, Mágóchy Gáspár, Pest és Heves vármegye főispánja jelölte ekkor személyét egy vizsgáló bizottságba.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.