Baksay Tamás

22. * Baksay Tamás, püspöki lovagtiszt

A genealógiai irodalom szerint családja Abaúj vármegyei származású volt. Szintén családtörténeti kutatások alapján 1550-ben birtokadományban részesült, innen ered a család szentistvánbaksai (ma: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye) előneve.

1552 és 1560 között Gyöngyöspüspöki (ma: Gyöngyös része) hat-, később háromlovas lovagtisztje volt, s emellett 1552-53-ban, illetve 1559-60-ban Gyöngyössolymos és Szentpatak (ma: Gyöngyössolymos mellett) officiálisa is volt hatlovas tisztként. Baxai Tamaſ vagy Bakſaij Tamas nevét Tinódi nemcsak az ostrom résztvevői közt említi, hanem azt is megjegyzi, hogy az ostrom előtt őt nevezték ki negyedmagával főlegénnyé a belső vár déli, a Szentély-bástya és a Varkoch-kapubástya közötti falszakaszán. Nemes Thomas Baxaÿ hatlovas tiszt az ellenséges, heves ágyúzás során faszilánktól a lábán megsebesült, 20 frt értékű só kiutalását javasolták a számára később annak érdekében, hogy továbbra is Egerben szolgálhasson. 1553 februárjában a nevét Baxy és Baxay Tamás formában is írták.

Érdemeik elismeréseként egy 1556. március 9-én, Bécsben kelt oklevél szerint I. Ferdinánd király a lázadó és fosztogató Bebek Ferenc és társai elkobzott birtokai közül az Abaúj vármegyei Alsókázsmárkot (ma: Kázsmárk része) és Felsődobszát (ma mindkettő: Borsod-Abaúj-Zemplén megye), a Nógrád vármegyei Bokort, a Pest vármegyei Ócsát és a Zemplén vármegyei Prügyet (ma: Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Baxay Tamás, Horváth Mihály és társaik részére adományozta. Ugyanebben az évben a Nagyhevesi tizedkerületben a lovagtiszti szolgálatáért megkapta Kőtelek (ma: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye) falura vonatkozóan feltehetően a teljes beszedett tizedet, valamint Hevesiván (ma: Jászivány része, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye) esetében az őszi gabonát. Verancsics Antal egri püspöksége (1557-1569) idején Baksai Tamás nyolclovas tisztként volt egy forrás szerint szerződtetve. Két másik társával, Sziny Ráfael egri udvarmesterrel és Kamuthy Balázzsal 1558-ban 208 kepe gabonát vásárolt Parasztbükkfaluban. 1562. február 25-én a neve egy aznap és Egerben tartott peres tárgyalás résztvevői között található meg. 1562 júliusában Ibrahim budai pasa megostromolta a királyi csapatok által védett Szatmár (ma: Románia) várát. A várat felmentették, azonban a harcok miatt Szatmár és Németi városok porig égtek. Az egriek közül Baksay Tamás, Ghémes Ferenc és Káthay Ferenc százötven lovassal vettek részt a Szatmár környéki harcokban, s ennek során jelentős szerepük volt Rozsály (ma: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye) felmentésében, amelynél külön kiemelhetjük Baksay Tamás szerepét, mivel ő volt az, akinek a vezetése alatt ötven huszár a várból kitörve megfutamította az ostromlókat.

A családtörténeti kutatások szerint az unokája Mátyás, a nógrádi vár alkapitánya volt.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.