Szirmay Pál

341. Szirmay Pál, püspöki lovagtiszt

A családtörténeti kutatások szerint nemesi család sarja, édesapja feltehetően Mihály, bátyjai Mihály és György.  1552 őszén Hídvég, Magyarád, Sarud és Tiszahalász (Hídvég a mai Sarudtól (ma: Heves vármegye) nyugatra, Magyarád északra, Tiszahalász keletre feküdt) ötlovas püspöki lovagtisztje, innen rendelték be az egri vár védelmére. Tinódi művében többször is megemlíti „vitéz” Szyrmay, Szijrmay vagy Zijrmai Pal nevét. Előbb felsorolja a várvédő katonák között, majd megénekli, hogy Török Demeterrel együtt a belső vár északi falánál teljesített szolgálatot az oszmán ágyúzások során. Október 11-én Balogh András és az ő vezetésével valószínűleg az Ókapunál egy kisebb védősereg ütött ki meglepetésszerűen a várat folyamatos ostrom alatt tartó török katonákra. Tinódi így írja le a történteket:

„Az bástyából két kis ajtón eresztének
Két főlegént, katonákval küldének,
Szirmai Pált, Balog Andrást ereszték,
Kőfal mellett sok terek levágaték,

Meg vitézök egy héán béjövének.”

1553-tól továbbra is Hídvég, Magyarád, Sarud és Tiszahalász püspöki birtokok officiálisa maradt öt, majd hatlovas tisztként. 1552 őszétől Noszvaj és Bükkzsérc, amelyek az 1552-es ostrom során elpusztult karthauzi kolostor birtokai voltak, az egri váré lettek, s itt is Szirmay Pál lett a gazdatiszt. 1554-ben Hídvég és Sarud officiálisa. Ebben az évben, január 11-én Heves vármegyében három falut kapott ajándékba Horváth Jánossal. Míg társa Temesvár védelmében szerzett érdemeiért, ő az egri vitézségéért kapta az adományt. 1556-ban az egri vár lovaskapitánya volt.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.