Siklósi Nagy Albert

313. Siklósi Nagy Albert, gyalogos alkapitány

Bornemissza Gergely parancsnoksága alatt érkezett meg az egri várba és vett részt az 1552-es harcokban a külső vár falainál. A feltehetően nemesi származású „vitéz” Soklyoſi Nagy Albert nevét Tinódi is megemlíti, a hadnagynak nevezett katona Tinódi szerint száz gyalogost irányított, mint a külső vár északi részén a Bornemissza gondviselése alatt álló, egyik tartalékcsapat vezetője. Az ostrom után, 1553. február 20-án a király Bornemissza közbenjárására három katonájának, Ardai Nagy Antalnak, Károly Miklósnak és Siklósi Nagy Albertnek az ostromban tanúsított hűséges szolgálataikért egyenként 50-50 frt jutalmat adott. Az 1553. április 7-én készült névsorban Bornemissza alárendeltségében az ő neve is feltüntetésre került – méghozzá elsőként – Albertus Nagy alakban, tehát az ostrom után is Egerben volt katonatiszt. Vezetéknevének két változata onnan ered, hogy a korban Soklyós, dunántúli vár és település azonos volt a mai Siklóssal.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.