Károly Miklós

160. Károly Miklós, gyalogos alkapitány

Bornemissza Gergely parancsnokságával érkezett meg az egri várba és vette fel a küzdelmet az ellenséggel az 1552-es ostrom során a külső vár falainál. 1553. február 20-án a király Bornemissza közbenjárására három katonájának, Ardai Nagy Antalnak, Károly Miklósnak és Siklósi Nagy Albertnek az ostromban tanúsított hűséges szolgálataikért egyenként 50-50 frt jutalmat adott. Az 1553. április 7-én készült névsorban Bornemissza alárendeltségében az ő neve is feltüntetésre került, Nicolaus Karoly alakban, tehát az ostrom után később is Egerben vitézkedett.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.