Onory Gábor

275. † Onory Gábor, lovas tiszt

Az Onory család Nyitra vármegyéből származott, ahol 1549-ben a famíliának Nizsna (ma: Nézsnafalva, Szlovákia), Onor (ma: Szlovákia) és Szelcsenka (ma: Szolcsányka, Szlovákia) falvakban 10 portája volt. Tinódi a lovas tisztek között tünteti fel onóri Gabor nevét. A várszámadások szerint a harcokban életét áldozta. Mekcsey István többek között így írt a feleségének küldött levelében 1552. október 19-én, az ostrom után: „az szegény Onory Gábriel is meghala.

Feltehetően Mekcsey István egyik bizalmi embere, hű katonatársa volt.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.