Kőszeghy Albert

189. Kőszeghy Albert, gyalogos tizedes

A nemesi származású katona, βegi Albert Bornemissza Gergely vezetése alatt érkezett meg az egri várba és vett részt az 1552-es harcokban a külső vár falainál. Az ostrom elmúltával, azaz 1552. október 18. után Bornemissza küldötteként Iványi Györggyel, Somogyi Andrással és Vajda Jánossal együtt indult el Bécsbe, hogy az uralkodót az egri győzelemről tudósítsa, és hogy Hadim Ali budai pasa arany bársonylobogóját (amelyet Tóth László ragadott el az ellenségtől) két másik, harc során megszerzett oszmán zászló mellett átadja. A király száz-száz arannyal, bársonyszövettel, az egri püspök, Oláh Miklós egy-egy aranyozott kupával, Móric szász választófejedelem pedig más főurak ajándéka mellett négyszáz tallérral jutalmazta meg őket. Az 1553. április 7-én készült névsorban Bornemissza alárendeltségében az ő neve is feltüntetésre került, Albertus Kewzegy alakban, tehát az ostrom után is Egerben szolgált. Nem sokkal később, 1553. augusztus 1-től 1554 június 30-ig háromlovas tisztként katonáskodott.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.