Körmendy Máté

188. Körmendy Máté, püspöki lovagtiszt

A feltehetően nemesi származású vitézt 1552 őszén a Borsod vármegyei Szirák (ma: Borsodszirák) községben lévő püspöki birtok officiálisaként rendelték be három lovasával együtt a vár védelmére. Tinódi is említi az egri várvédők közt kőrmendij Mate nevét. 1552. november 28-án Dobó őt küldte el Göncre, a kilenc vármegye nemesi közgyűlésére, hogy munkásokat kérjen a vár újjáépítéséhez. 1553-ban továbbra is Szirák püspöki birtok négylovas lovagtisztje. Később, 1554-1558 között Zárkándy Pálnak, mint provizornak a helyettese, azaz viceprovizor lett Matthaeus Kermendÿ. 1567-ben még Egerben szolgált. Ebben az évben az egri Szabadhelyen lakó jobbágyok azt panaszolták, hogy Körmendy (Máté) aludvarbíró egri házának építéséhez százötven munkást erőszakolt ki a várbeli udvarbíró, aki ráadásul a bírójukat megverette és le is csukatta.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.