Komlósi Antal

175. Komlósi Antal, közvitéz

Az 1552. szeptember 29-i gyalogsági roham során, amikor egy török harcos a lófarkas zászlót kitűzte a vár falára (valószínűleg az Ókapunál), és azt diadalteljes örömmel még kezében tartotta, a bátor Komlósi Antal hirtelen odarohant, s a kardjával oly erősen sújtott a törökre, hogy annak levágott karja a már kitűzött zászlóval együtt a vár sáncába hullott.

Részletek Gárdonyi regényéből:

„- Hát, Komlósi fiam – mondotta -, nem a török fej itt a hiba, hanem a ti fejetek. Nektek nem az volt a kötelességtek, hogy verekedjetek, hanem az, hogy hírt hozzatok. A Bornemissza hadnagy úr katonája hozta meg a hírt. Nektek azonban előbbre való volt, hogy mosakodjatok meg fésülködjetek, inget váltsatok meg bajuszt pödörjetek. Micsoda katona vagy te, Komlósi Antal!

Komlósi elszontyolodva nézett maga elé. Érezte, hogy Dobónak igaz a szava. Azonban fölemelte a fejét:

– Hát majd meglátja, kapitány uram, hogy micsoda katona vagyok.”

„Hemzseg a török a falon. Egy akindzsi már a toronyra is feljutott. Kitűzi a zászlót. Lenn viharos diadalordítás üdvözli a zászlót. Jézus, segíts! No nem leng az ott két percig se. Odarohanó vitézeink a további feltolakodókat agyalják. Egy rozsdás sisakú magyar vitéz már macskaként kúszik az akindzsi után az oromra. Megveti a sarkát egy kőben, s irtózatos csapást mér rá. Levágja a zászlós török karját úgy, hogy a kar a zászlóval együtt hull le a magasból.

– Ki vagy? – üvölti Pető örömmel a fal alatt.

A vitéz megfordul, és büszkén kiáltja vissza:

– Komlósi Antal.”

Tettéért Dobó István 2 frt-tal jutalmazta meg.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.