Horváth Gergely

129. † Horváth Gergely, lovas tiszt

A feltehetően nemesi származású horuat vagy Horuat Gergől 1549-ben és 1550-ben is ötlovas tisztként szolgált Egerben. Mint Dobó István egyik futára egy alkalommal Bécsben járt. Az ostrom előtt őt nevezték ki negyedmagával főlegénnyé a Varkoch-kapubástya és a Dobó-bástya közötti falszakaszon. Szent Ferenc napján, 1552. október 4-én, amikor a várbeli székesegyház sekrestyéjében tárolt lőpor – Tinódi szerint figyelmetlenség miatt – felrobbant, Horváth Gergely egyik keze vagy karja leszakad, az egri lovas tiszt életét veszti.

„Íme, Mintszent hónak negyedik napján,
Meg il veszödelöm Szent Ferenc napján,
Segrestyébe pornak dereka állván,
Történék egy tapló miatt felgyúlván.

Az segrestyét, monostornak jobb részét
Mind felveté, az aránt vár törését,
Az törésnek vártán megépölését.
Az vártán megöle jó legényeket:

Drabant hadnagya az Bátori Györgynek
Nagy Pál vala, kivel nyolcan veszének,
Keze elszakada Horvát Gergölnek,
Kiből halála történék szegénnek.”

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.