Gálházy Miklós

110. * Gálházy Miklós, lovas tiszt

Nemes Gal hazi vagy Gal hazy Miklos nevét Tinódi nemcsak az ostrom résztvevői közt sorolja fel, hanem azt is elbeszéli, hogy az ostrom előtt Gálházy Miklóst nevezték ki negyedmagával főlegénnyé a külső vár déli részén, az Ókapu és a belső vár közötti keleti falszakaszon. A harcokban Nicolaus Galhazy ötlovas tiszt megsebesült, egy, a felső állcsontjába hatolt nyíl kiütötte a fogait. A kezelésért az orvosnak járó összeget nem tudta kifizetni, a királynak felterjesztett javaslat szerint méltó lett készpénzben 16 frt-ra, hogy orvosát kifizesse, és hogy Egerben szolgáljon. 1553. januárjától továbbra is ötlovas tisztként katonáskodva Zolthay István huszárszázadához tartozott.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.