Török Demeter

366. Török Demeter, püspöki lovagtiszt

A feltehetően nemesi származású katona már 1549-ben és 1550-ben is kétlovas tisztként szolgált Egerben. 1552-ben Therek Demeter Maklár püspöki birtok háromlovas officiálisa, innen rendelték be Eger várának védelmére. Tinódi művében többször is megemlíti „vitéz” Terec Dőmőtőr nevét. Előbb felsorolja a várvédő katonák között, majd elbeszéli, hogy Szirmay Pállal együtt a belső vár északi falánál teljesített szolgálatot az oszmán ágyúzások során. Thereök Demeter 1553-54-ben kétlovas tisztként katonáskodott tovább Egerben.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.