Temesváry Benedek

357. Temesváry Benedek, várbeli kovács

1552 őszén Pál mellett az egri vár kovácsa volt egy bizonyos Benedek is. Tinódi így említi őt: „Benedőc Kouacz lovamat megpatkolta”. Benedictus neve szerepel az ostrom után megjutalmazottak között, a várbeli kovács egy öltözet ruhát és 10 frt értékű sót kapott. Személye minden bizonnyal azonos azzal a Themesváry Benedekkel, akit az 1553-as esztendőre vonatkozóan mint a vár saját kovácsát említenek a várszámadásban.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.