Nagy Pál

261. Nagy Pál, apród

Dobó István 1548 után a vélhetően nemesi családból származó Nagy Pált mint apródot vette fel udvarába. 1552 őszén a várszámadás szerint az egri várban szolgált egy bizonyos Palkó nevű apród, aki minden bizonnyal az egyik legfiatalabb egri apród volt, és aki személyében feltehetően azonos lehet a Nagy Pál nevezetű hadfival.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.