Matthias de Veza

214. Matthias de Veza, olasz kőműves

Nincs adatunk arról, hogy mikor érkezett Egerbe kőművesként Mathias vagy Maffeus de Veza. Az 1552-es ostrom idején a várban dolgozott.

1553-ban a várszámadások szerint a szinte földig lerombolt erősségben a felújítások és az építkezések teljes létszámmal csak október 22-ig folytak, azután csak három olasz, Matthias, Bartholomeus de Volatina és Gregorius Menaso, valamint a hozzájuk csatlakozó Florianus dolgozott még kőművesként, majd november 1-től 1554. március végéig csökkentett bér mellett Egerben teleltek át. 1555. január 1-én az Egerben maradó három kőműves egyike, Mathias Olaz Bécsbe utazott, hogy Bartholomeus de Volatina és Gregorius Menaso nevében a panaszukat az uralkodóhoz felterjessze. A panaszuk a következő volt: a várkapitány, vagyis Dobó István sem az ostrom előtt, sem később nem engedte távozni őket, sőt a kapuőrségnek meghagyta, hogy ne engedje a talján mesterembereket a várból kilépni, és „mint a rabszolgákat”, visszatartotta őket. Az ostrom alatt nem kaptak fizetést, csak némi élelmet. Később a fizetésüket ismételten megrövidítették, és a betegség miatt mulasztott napjaikat is levonták. A kétféle, 1555. február 3-án, illetve február 23-án kelt megfogalmazásban fennmaradt folyamodványában Matthias arra kérte a királyt, hogy a sérelmezett összegeket fizettesse ki a számukra, egyben jutalmazza meg őket az ostrom alatt tanúsított helytállásukért. A folyamodványt Miksa herceg azzal a szigorú utasítással küldte meg a pozsonyi kamarának, hogy a panaszokat gondosan vizsgálják meg, majd erről tegyenek jelentést, egyben elrendelte a betegség miatt levont összegek kifizetését is. 1555 március végén tért vissza Egerbe és kezdett ismét dolgozni a várban. A munkát ebben az évben október 12-én fejezték be.

1556. május 1-től Matthias vezető mester lett a kőművesek között, viszont a bére majdnem ugyanannyi volt, 6,40 frt, mint a beosztottjaié. A források szerint még ebben az évben végleg elhagyta az egri várat.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.