… Máté

213. … Máté, várbeli hóhér

1552 szeptemberében az egri vár gazdasági és adminisztrációs személyzetének a kimutatása szerint a várban szolgált egy hóhér, aki egyben kínvallató is volt. Később, 1553-54-ben a vár szolgálatában állt egy bizonyos Máté, a vár hóhéra. Csiffáry szerint több mint valószínű, szinte bizonyos, hogy ez a Máté a várvédők közé tartozott. Így nem kizárt az sem, hogy kivallatás céljából ő kínozta meg és akasztotta fel hivatalánál fogva Hegedűs Istvánt, illetve ő vágta le az áruló cinkosainak füleit is.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.