Lakatgyártó Jakab

195. Lakatgyártó Jakab, egri lakatos, puskaműves

Jacobus már 1550-től dolgozott lakatosként az egri vár részére. Ebben az időben a lakatosokat Lakatgyartho vagy Lakatjartho néven említik a várszámadások. 1552 június 28-án Dobó István küldte el a király levelével Körmöcbányára és Besztercére, hogy a vár nagy kútjának a javításához úgynevezett hevéreket, azaz bányászlegényeket küldjenek. Neve szerepel a jutalmazásra felterjesztett lakatosok között. A javaslat szerint Iacobus az éjjel-nappali munkájáért, hadi szolgálataiért egy öltözet ruhát és 10 frt értékű sót érdemelt meg, továbbá élete végéig mentességet a taxa regia fizetése alól, annak érdekében, hogy továbbra is szolgáljon az egri várnak.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.