Johannes Fayrich

148. Johannes Fayrich, várbeli tüzér, ágyúöntő mester

A mai Szlovénia fővárosából, Ljubljanából származott. 1552 tavaszán Dobó István fogadta fel őt és Gaspar Singer-t Bécsben, majd Sukán János kísérte el Bécsből Egerbe, ahol 1552. május 16-tól december 31-ig volt szolgálatban. A várszámadásban található „Magister primus” elnevezés valószínűleg a tüzérségen belüli vezető beosztásra utalhat. Johannes Fayrich de Laibach Charinthie pattantyúsként és ágyúöntő mesterként külön kapott fizetést. Tüzérként a fizetsége évi 20 frt volt, ezen kívül élelmezési juttatásban is részesült (valószínűleg napi 4 darab cipó, 1 pint bor és 1 libra hús). Egy elkészült löveg mázsánkénti súlya után 2 frt illette meg, de az ágyúöntés ideje alatt nem kaphatott pattantyúsi zsoldot. Az ostrom előtt egy 10,5 bécsi mázsás falkonétát öntött az egri várban, 21 frt-ot kapott érte, és felettesei annyira meg lehettek elégedve vele, hogy külön, a két és fél hónapig tartó öntés tartama alatt is fizették neki a tüzéri zsoldot, sőt többet, mint amennyi a fizetéséből arra az időre jutott volna. Az ő segédje volt Szalay Mihály, várbeli segédtüzér. Az ostrom során az ágyúk szükségessé váló javítását feltehetően az ő irányításával végezték el.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.