Hős Péter

131. Hős Péter, lovas tiszt

1552-ben a feltehetően nemesi családból származó hős Petőr egri lovas tisztként volt a várvédelem résztvevője. 1553. január elsejétől Pethő Gáspár huszárszázadához tartozott négy lovas katonával.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.