Halmy Miklós

125. Halmy Miklós, lovas tiszt

A feltehetően nemesi származású Halmi Miklos – a várszámadások szerint 1551-52-ben – néhány ízben Dobó István futára volt. 1553-54-ben is az egri várban katonáskodott kétlovas tisztként, és 1556-ban is még itt szolgált. Minden bizonnyal az ő fia volt az a Halmy Gábor, aki lovas hadnagyként vitézkedett Egerben 1588 és 1595 között, s akinek birtokai voltak 1588-ban a Gömör vármegyei Radnóton (ma: Szlovákia, Nemesradnót), majd 1600-tól Tiszapüspökiben.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.