Gaszparics Mihály

115. † Gaszparics Mihály, lovas tiszt

1548-ban Michael Gasparych mint tizedszedő szerepelt Heves vármegye debrői kerületében. A feltehetően horvát nemesi családból származó Gaszparics Mihály 1549-ben és 1550-ben is ötlovas tisztként szolgált az egri várban. A várszámadások szerint 1551-ben mint servitor vitt levelet a Felvidékre Egerből. Gasparich Mihály és Horváth György (valószínűleg Kusztovics Horváth György vagy Liszkay Horváth György) 1552 első felében azt kérték a Magyar Királyi Kamarától, hogy mivel tudomásuk szerint a kunoknak nincsenek főtisztjeik, ezt a tisztséget nekik adják. A kamara azzal utasította el kérésüket, hogy erre a feladatra a király korábban Szolnok várának kapitányait jelölte ki. Gaſparit Mihaly vagy Gaſparitt Mihal nevét Tinódi nemcsak az ostrom résztvevői közt említi, hanem azt is megjegyzi, hogy az ostrom előtt őt nevezték ki negyedmagával főlegénnyé a belső vár Varkoch-kapubástya és a Dobó-bástya közötti falszakaszán. Később, Porkoláb Kálmán súlyos sebesülése után áthelyezték a Dobó- és a Tömlöc-bástya közötti falszakaszra, beleértve a Föld-bástyát is. Ennek a bástyának védelme során, 1552. október 4. után és október 12. előtt, nem sokkal áthelyezése után életét vesztette.

„Esmég likon hamar el-béjövének,
Az bástyába Kálmánra nagy seb esék,
Gasparitt Mihált helyébe helhöték,
Hamar nap taraszkból aszt es ellövék.”

Helyére Sukán Jánost nevezték ki.

A bécsi Udvari Kamara Gaszparit Máténak, Gaszparics Mihály testvérének, aki részt vett Temesvár védelmében, és ott mindenét elvesztette, továbbá a fivérét a törökök az egri ostromban megölték, 1554-ben 25, 1555-ben pedig 75 frt, összesen tehát 100 frt segélyt adott.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.