Básthy János

40. Básthy János, apród

Dobó István 1548 után a valószínűleg nemesi családból származó Básthy Jánost mint apródot vette fel udvarába. 1552 őszén a várszámadás szerint az egri várban szolgált egy bizonyos Jancsi nevű apród, aki minden bizonnyal az egyik legfiatalabb egri apród volt, és aki személyében feltehetően azonos lehet a Básthy János nevezetű ifjú vitézzel.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.