Baranyay György

34. * Baranyay György, püspöki lovagtiszt

Baronya vagy Baronyay György 1551-ben Halászteleken, Túrkeddin és Túrkevén (Halásztelek a mai Szarvas, Túrkeddi a mai Túrkeve része, Túrkeddit és Túrkevét I. (Szent) László adományozta az egri püspökség javára), egri püspöki birtokokon volt püspöki lovag- vagy gazdatiszt. 1552-ben mint a Borsod vármegyei Harsány, Hejőkürt és Hejőpapi officiálisa vonult be az egri várba négy lovasával. Baronya vagy Baroniaij Győrgy nevét Tinódi nemcsak az ostrom résztvevői közt sorolja fel, hanem azt is megjegyzi, hogy az ostrom előtt őt nevezték ki negyedmagával főlegénnyé a külső vár déli részén, az Ókapu és a belső vár közötti keleti falszakaszon. Az Ókapunál küzdötte végig a várvédelmi harcokat a várszámadás szerint is. Az ostrom során nemes Georgius Baranyay, ötlovas tiszt az egyik alkarján sebesült meg ágyútalálat folytán, a királynak felterjesztett javaslat szerint megérdemelte, hogy 50 frt értékű sót kapjon annak érdekében, hogy a jövőben is Egerben szolgáljon.

1553-ban továbbra is Harsány, Hejőkürt és Hejőpapi püspöki birtokainak officiálisaként katonáskodott négy lovassal. Később, 1553. augusztus 15. és 1556. január 29. között a másodvárnagy alvárnagya volt.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.