Babochay István

18. Babochay István, gyalogos tizedes

Bornemissza Gergely parancsnoksága alatt érkezett meg az egri várba és harcolt az 1552-es ostromban. A várszámadás szerint 1552. szeptember 17-én, a több napos szakadatlan ágyúzás által megtört falakon keletkezett rések egyikén, néhány török katona felhatolt a külső vár egyik, valószínűleg az északi falának oldalára, és nagy üdvrivalgás közepette kitűzött egy zászlót. Azonban a királyi segédhad tizedese bátor lélekkel kiugrott a fedezékéből és a falomladékon lobogó zászlót levetette a várárokba. Dobó Istvántól ezért a tettéért 50 dénár jutalmat kapott szeptember 21-én. Ő lett az első vitéz a tényleges harcok során, akit Dobó külön dicséretben részesített. Az 1553. április 7-én készült névsorban Bornemissza alárendeltségében az ő neve is feltüntetésre került, Stephanus Babochaÿ alakban, tehát az ostrom után is Egerben katonáskodott. A forrásokban a vezetékneve megtalálható Babochay, Bakocsai, Bakochai és Bakochay változatban is.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.