Paksy Jakab

282. Paksy Jakab, lovas főtiszt

1552 szeptember 29. és október 12., vagyis két nagy gyalogsági roham között eltelt időben Paksi Jakab, Báthory András lovasainak, és Viszási Mátyás, Perényi Gábor lovasainak a parancsnoka mintegy kétszáz lovassal megtámadta az egri vár körül az ellenséges táborból legeltetés és fahordás végett kiözönlött törököket. Az ütközet során a nemesi származású Paksy Jakabot több társával együtt az ellenség elfogta. Mivel Komárom várkapitányának, Paksy Jánosnak volt a testvére, nagyon értékes fogolynak számított, ezért őt és rokonát, Paksy Jóbot néhány, az összecsapás során szerzett zászlóval együtt Isztambulba vitték. Báthory András 1552. december 15-én kelt levelében a közbenjárását kérte a királytól a kiszabadítása ügyében. Arról, hogy kiszabadult volna az oszmánok fogságából, nem tudunk.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.