Nagy Péter

265. Nagy Péter, gyalogos tizedes

Bornemissza Gergely vezetése alatt érkezett meg az egri várba és vett részt a küzdelemben 1552-ben a külső vár falainál. Az 1553. április 7-én készült névsorban Bornemissza alárendeltségében az ő neve is feltüntetésre került, Petrus Nagy alakban, tehát az ostrom után is Egerben katonáskodott.

Feltehetően azonos azzal a Nagy Péter nevezetű egri katonával, akinek és az utódainak a részére 1569. május 14-én Miksa király Bécsben kiadott oklevelében nemességet és címert adományozott.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.