Nagy Jakab

249. Nagy Jakab, gyalogos tizedes

Bornemissza Gergely vezetésével érkezett meg az egri várba és küzdött az ellenséggel az 1552-es ostromban a külső vár falainál. Lehetséges, hogy pontosabban az Ókapunál, ahol testvére, Nagy Imre egri gyalogos kapitány a Szent Mihály-napi ostrom során kétszer is megsebesült s lelte halálát puska által. A félnemes Iacobus Nagh fivére halála miatt a királynak felterjesztett javaslat szerint megérdemelte, hogy 6 frt értékű sót kapjon. Az 1553. április 7-én készült névsorban Bornemissza alárendeltségében az ő neve is feltüntetésre került, Iacobus Nagy alakban, vagyis az ostrom után is Egerben kereste katonaként a kenyerét.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.