Nagy András

231. * Nagy András, puskás

Bornemissza Gergely kapitánysága alatt érkezett meg az egri várba és harcolt az ellenséggel az 1552-es ostrom során a külső vár falainál. Andreas Nagh egyik alkarja a harcok közben megcsonkult, ezért a királynak felterjesztett javaslat szerint megérdemelt 5 frt-ot és ajándékul egy öltözet ruhát.

Két évvel később, 1554. szeptember elején Hamza szécsényi bég és Tojgun budai pasa vezetésével az oszmánok rajtaütöttek Fülek várán. Miután Bornemissza értesült az ellenség támadásáról, katonákat küldött Bebek Ferenc e fontos erődítményének megsegítésére. A várszámadások szerint az egriek közül utóbb Nagy Andrásnak, aki valószínűleg Fülek vára alatt ágyúgolyótól sérült meg, kárpótlásul Bornemissza 1 véka (71,26 liter) búzát adományozott.

Feltehető, hogy a fenti két személy azonos.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.